Monday, 21 September 2009

Σημαντική ομιλία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αβραμόπουλου Δ. σε εκδήλωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Δημοσιεύουμε την ομιλία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ Αβραμόπουλου Δ. σε εκδήλωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων την Τρίτη 24 Ιουνίου 2008. Το πράττουμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια σημαντική ομιλία που οριοθετεί πραγματικά ένα σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας.
Βέβαια μετά από 16 μήνες το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρήσαμε σε έργα και μείναμε στα λόγια; Αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε σε επόμενες αναρτήσεις μας.

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει υψηλούς και ευγενείς συμβολισμούς.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την πρώτη στιγμή, έθεσε το ζήτημα τον μεταμοσχεύσεων και της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της δωρεάς οργάνων σώματος και ιστών ως μία από τις βασικές προτεραιότητές του.
Το επίπεδο εξάλλου και η ποιότητα των μεταμοσχεύσεων, αποτελούν κύρια έκφραση και μέτρο αποτίμησης του ιατρικού μας πολιτισμού.
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μεταμοσχεύσεων και του σπουδαίου έργου, που ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων επιτελεί, προβήκαμε σε δύο σημαντικές επιλογές. Η πρώτη αφορά στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση του ΕΟΜ και την πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων.
Ο νόμος, που είχε ψηφιστεί το 1999 αποτελούσε αναμφισβήτητα μια σπουδαία νομοθετική πρωτοβουλία, που υπαγορευόταν από τις ανάγκες των καιρών. Οι καιροί ωστόσο αλλάζουν, η επιστήμη εξελίσσεται και τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Αδιαπραγμάτευτη αρχή και στόχος παραμένει πάντα η προσφορά των καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στον ασθενή.
Στο πλαίσιο αυτό συμπληρώνουμε το νόμο περί μεταμοσχεύσεων και προβλέπουμε πλέον, ότι ο καθένας και η καθεμιά από εμάς είναι δότης οργάνων και ιστών, εκτός και αν δηλώσει την άρνησή του. Δημιουργούμε έτσι μια πολύ μεγάλη δυνητική δεξαμενή μοσχευμάτων που σίγουρα θα σώσουν ανθρώπινες ζωές και θα προσφέρουν προοπτική και ποιοτική διαβίωση σε πολλούς πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Παράλληλα λαμβάνουμε μια σειρά από θεσμικά μέτρα, που θα επιτρέψουν την καταγραφή των δοτών σε Εθνικό Επίπεδο, θα δημιουργήσουν ένα αρχείο υποψηφίων ληπτών και μοσχευμάτων και θα διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη και πολλές φορές σωτήρια από πλευράς χρονικών περιθωρίων και πιέσεων εξεύρεση μοσχευμάτων για τον κατάλληλο λήπτη.
Θεραπεύουμε επίσης, με βάση τα διδάγματα της επιστήμης και την ομόφωνη εισήγηση της επιστημονικής κοινότητας, κάποιες ανελαστικές προβλέψεις, ενώ διασφαλίζουμε τους απαραίτητους όρους για την πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και τη διαφύλαξη της υγείας των ασθενών. Έτσι οι κερατοπλαστικές επεμβάσεις θα μπορούν πλέον να γίνονται και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και θα έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη για τον σκοπό αυτό άδεια.
Είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι όλες οι θεσμικές μας παρεμβάσεις και η συμπλήρωση του πλαισίου για την πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων, γίνονται σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΜ και σύμφωνα με τις εισηγήσεις του.
Τη δράση του ΕΟΜ διευκολύνουν και οι νομοθετικές μας προβλέψεις για τη συμμετοχή του στις διεθνείς δεξαμενές μοσχευμάτων και την πρόνοια για την επαγγελματική προοπτική μεταμοσχευμένων συνανθρώπων μας στο πλαίσιο του ΕΣΥ.
Η δεύτερη και σημαντικότερη πρωτοβουλία μας, που αποτελεί ορόσημο στο χώρο των μεταμοσχεύσεων, είναι η δημιουργία στη χώρα μας του Διεθνούς Μεταμοσχευτικού Κέντρου. Το Κέντρο αυτό θα λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θα είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο γίνεται σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΜ και προβεβλημένες προσωπικότητες του χώρου των μεταμοσχεύσεων σε Εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Πολύτιμη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας θα αποκτήσουμε και από το Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Παλέρμο που τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
Στο Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα ενταχθούν σταδιακά και μέσα στην επόμενη 5ετία, όλες οι μονάδες μεταμοσχεύσεων των Δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και των Κοινωφελών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και υπάρχει η σχετική σύμφωνη γνώμη του των διοικητικών συμβουλίων τους.
Μέσα από τη συγκέντρωση και το συντονισμό των μεταμοσχευτικών υπηρεσιών και μονάδων, πετυχαίνουμε την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και κάνουμε αποτελεσματικότερη τη διαδικασία εξεύρεσης μοσχευμάτων και κάλυψης των αναγκών των υποψήφιων ληπτών.
Το Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο θα στεγαστεί στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο της Αττικής "Άγιοι Ανάργυροι" και θα διατεθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του τουλάχιστον 100κλίνες.
Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη η προσωρινή στέγαση των υπηρεσιών του θα γίνει, είτε στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, είτε σε κοινωφελές ίδρυμα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, μέχρι να ολοκληρωθεί η οριστική εγκατάσταση του σε κτίριο του Υπουργείου Υγείας. Το κέντρο εξάλλου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δημόσιου συστήματος υπηρεσιών υγείας.
Για τη λειτουργικότερη οργάνωση του κέντρου θα υπάρξει, πέρα από το διοικητικό συμβούλιο μία συντονιστική επιτροπή, που θα είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή λειτουργία του και θα ενισχύει το Δ.Σ στα θέματα χάραξης πολιτικής για τις μεταμοσχεύσεις και την υλοποίησής της μέσα από διαδικασίες λειτουργικές και ευέλικτες, με ευλαβική τήρηση των αρχών της ισονομίας και της αξιοκρατίας.
Το κέντρο θα στελεχωθεί με επιστήμονες αποδεδειγμένου κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και εμβέλειας.
Οι δαπάνες λειτουργίας του θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, την υλοποίηση προγραμμάτων, την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και την αποδοχή δωρεών.
Με την ίδρυση και λειτουργία του, εξοικονομούνται τεράστιες δαπάνες, που μέχρι σήμερα βάραιναν αδικαιολόγητα τα ασφαλιστικά ταμεία και αφορούσαν πολυδάπανες μεταμοσχεύσεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Συγχρόνως με τη λειτουργία του θα εξασφαλιστεί η προσέλκυση μοσχευμάτων και ασθενών από όμορες χώρες και από τον ευρύτερο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου και θα αναδειχθεί η χώρα μας σε σημείο αναφοράς για την και πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων.
Με το Διεθνές Μεταμοσχευτικό Κέντρο είναι σίγουρο ότι θα ενδυναμωθεί αποφασιστικά και η δωρεά οργάνων σώματος, καθώς πέρα από την ευαισθητοποίηση τη κοινής γνώμης, θα υπάρχει και η βεβαιότητα ότι η προσφορά οργάνων και ιστών θα πιάσει επιτέλους τόπο.
Σπουδαία θα είναι και η προφορά του κινήματος των εθελοντών στην προσπάθεια ενδυνάμωσης και επέκτασης της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο διεξάγει και προωθεί σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και προβάλλει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο ΕΟΜ.
Η προσφορά εξάλλου οργάνων αποτελεί τον ορισμό της εθελοντικής δράσης και είναι μοναδική απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και η προσφορά σ' αυτόν διατρέχει τάξεις, κοινωνίες, έθνη και κρατικές οντότητες. Η προφορά του κατάλληλου μοσχεύματος μπορεί να είναι λυτρωτική, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του και την ταυτότητα ή εθνικότητα του λήπτη του.
Οι περιπτώσεις των οικογενειών του Οσγιούρ Αλί και της Γεωργίας Βαθή, μοναδικά πρότυπα προσφοράς στον συνάνθρωπο, περίτρανα το βεβαιώνουν.
Στο μεγαλείο της προσφοράς οργάνων, της δωρεάς ζωής, στεκόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση. Αποτελούν για εμάς σπουδαία προηγούμενα και παρακαταθήκη στην προσπάθειά μας για ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων και στήριξη του ΕΟΜ και όλων των εθελοντών ζωής.
Η σημερινή εκδήλωση έχει το συμβολισμό της, συνδυάζει όμως και μια ουσιαστική, έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της πολιτείας για το τόσο ευαίσθητο αυτό θέμα.»

Πηγή: http://www.avramopoulos.gr/

Related Posts :No comments: