Thursday, 25 November 2010

Η ερώτηση του μήνα

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. πως είναι δυνατόν κάποιο νοσοκομείο (Λαϊκό) να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για λειτουργία Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού και όχι για Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος, με την υποσημείωση ότι πριν 18 μήνες συνυπήρχαν και οι δύο;

Περιμένοντας την απάντηση των αρμοδίων, το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ό,τι πλέον δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση ώστε να υποστηριχθεί μια τόσο βαριά και εξειδικευμένη ιατρική πράξη όπως η μεταμόσχευση ήπατος αλλά και η μετέπειτα μεταχειρουργική πορεία του ασθενούς.  Τα επακόλουθα... τα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.
Διαβάστε περισσότερα...

Πήρε την άδεια η μονάδα μεταμόσχευσης του «Λαϊκού»

Θα ανακληθεί εφόσον δεν πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Ε Με απόφαση του υπουργού Υγείας χορηγήθηκε η οριστική άδεια λειτουργίας της μονάδας μεταμόσχευσης νεφρού του Γ.Ν.Α «Λαϊκό». Το νοσοκομείο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν Υ4α/71720/05 (ΦΕΚ 1043/Β/05) υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και Μυελού των Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ4α/93563/09 (ΦΕΚ 1660/13-8-09),η οποία θα λειτουργεί ως διατομεακού επιπέδου.
Υπεύθυνος για το χειρουργικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας είναι ο διευθυντής χειρουργός, Γ. Ζαββός ενώ υπεύθυνος για το παθολογικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας είναι ο διευθυντής νεφρολογίας, Ι.Μπολέτης. Επιστημονικά υπεύθυνος και συντονιστής της όλης λειτουργίας της διατομεακής μονάδας ορίζεται ο διευθυντής νεφρολόγος, Ι. Ν. Μπολέτης. Η παραπάνω άδεια που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ανακαλείται με απόφαση του υπουργού Υγείας, εφόσον διαπιστωθεί ότι η μονάδα μεταμόσχευσης δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το ανωτέρω νοσοκομείο σε κάθε περίπτωση μεταβολής της στελέχωσης της μονάδας ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.

Πηγή: www.newsbeast.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δόθηκε η άδεια για τη λειτουργία μονάδας μεταμόσχευσης νεφρού στο Λαϊκό

Σε λειτουργία τίθεται η μονάδα μεταμόσχευσης νεφρού στο Γ.Ν.Α Λαϊκό, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Υπεύθυνος για το χειρουργικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας τέθηκε ο Διευθυντής Χειρουργός Γ. Ζαββός, ενώ υπεύθυνος για το Παθολογικό μέρος της μεταμοσχευτικής διαδικασίας ο Διευθυντής Νεφρολογίας Ι. Μπολέτης. Ο τελευταίος θα είναι και ο επιστημονικά Υπεύθυνος και Συντονιστής της όλης λειτουργίας της Διατομεακής Μονάδας.

Πηγή: www.enet.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο Τύπου ΕΟΜ για 1η Νοεμβρίου - Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων

1η Νοεμβρίου - Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων 10 χρόνια λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Πεπραγμένα δεκαετίας, αίτια παρατηρούμενης υστέρησης, προτάσεις βελτίωσης


Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010

H φετινή επέτειος του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας για την Δωρεά Οργάνων, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). Η ίδρυση του Οργανισμού αποτελεί συστατικό στοιχείο του νόμου 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄/1999). Ο νόμος αυτός διευκρίνισε σημαντικά τα νομικά και ηθικά ζητήματα, που άπτονται της μεταμοσχευτικής διαδικασίας και καταμέρισε τις υποχρεώσεις, που καλείται να αναλάβει κάθε κοινωνικός παράγοντας. Παράλληλα το νομικό αυτό πλαίσιο αποφασιστικά προστατεύει τα δικαιώματα τόσο των πολιτών, όσο και των αναμενόντων «ενός δώρου ζωής» ασθενών. Η ισορροπία αυτή μεταξύ του δικαιώματος της αυτονομίας των πολιτών και της υποχρέωσής τους να είναι αλληλέγγυοι στους ασθενείς συνανθρώπους τους, παρά τις μικρές αδικίες που μπορεί να δημιούργησε στις ζώσες μεταμοσχεύσεις μεταξύ συγγενών, συνεχίζει να εξασφαλίζει το ηθικό πλεονέκτημα των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας, το οποίο στηρίζεται στην Ιδέα της Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.
Μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο, έγινε σημαντική πρόοδος στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, τόσο των συμπαγών οργάνων, όσο και των ιστών και των αιμοποιητικών κυττάρων. Ο Ε.Ο.Μ. με όποιες δυνάμεις διέθετε, προσπάθησε να συντονίσει του παράγοντες, που ως εκ φύσεως τους, υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη Ελληνική πολιτεία. Η σχέση του Ε.Ο.Μ. με το κοινωνικό σύνολο και τους θεσμικούς παράγοντες πρέπει συνεχώς να χτίζεται και να ενισχύεται. Η σχέση του Ε.Ο.Μ. με την κεντρική διοίκηση και τα μεταμοσχευτικά κέντρα, προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο, τις υπουργικές αποφάσεις και τις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 μεταμοσχεύτηκαν 1.955 ασθενείς εγγεγραμμένοι στα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων ληπτών συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών. Η κατανομή των μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων έγινε με το μοριοποιημένο σύστημα κατανομής, με βάση την ιστοσυμβατότητά, τις ιατρικές ενδείξεις και προκειμένου για νεφροπαθείς, βάσει του χρόνου από την έναρξη της θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας.

ΣΥΜΠΑΓΗ ΟΡΓΑΝΑ: Μόσχευμα από πτωματικό δότη οργάνων, έλαβαν 1.598 ασθενείς. Σύμφωνα με την κατανομή τους, 1.213 έλαβαν νεφρικό μόσχευμα, 295 έλαβαν ηπατικό μόσχευμα, 75 μεταμοσχεύτηκαν με καρδιά και 12 με μόσχευμα πνευμόνων. Παράλληλα με τις πτωματικές μεταμοσχεύσεις νεφρού, κατά την προηγούμενη 10ετία, πραγματοποιήθηκαν και 634 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη, στα αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας.


ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Από το 2002 έως το 2010 πραγματοποιήθηκαν 357 αλλογενείς μη συγγενικές μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στα 4 αρμόδια μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας. Τα μοσχεύματα προέρχονταν από διεθνείς δεξαμενές, στις οποίες ο Ε.Ο.Μ. έχει πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης συμβατών δοτών για τους Έλληνες ασθενείς. Κατά το διάστημα αυτό ο Ε.Ο.Μ. πραγματοποίησε σχετικές αρχικές αναζητήσεις για 962 ασθενείς, από τις οποίες οι 357 ολοκληρώθηκαν με εύρεση και μεταμόσχευση συμβατών μοσχευμάτων. Η πλειονότητα των μοσχευμάτων προέρχεται από τις δεξαμενές της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Τα μοσχεύματα αυτά μεταφέρονται από τη χώρα του δότη και μεταμοσχεύονται από τα Ελληνικά κέντρα στους Έλληνες λήπτες. Η Ελληνική δεξαμενή Εθελοντών δοτών μυελού των οστών αριθμεί 35.000 άτομα, ενώ έχει υπολογιστεί ότι με 100.000 Έλληνες εθελοντές θα βρισκόταν κατάλληλος δότης στη χώρα μας για το 80% των Ελλήνων ασθενών. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μόλις 2 Έλληνες δότες υπήρξαν συμβατοί με τους Έλληνες ασθενείς.

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: Συγκρινόμενη η δραστηριότητα αυτή με των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, φαίνεται ότι η χώρα μας υστερεί σημαντικά στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Η διαθεσιμότητα, δηλ. ο αριθμός των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού (α.ε.π.) ανήλθε το 2009 για την Ελλάδα στους 6,3 δότες, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία σημειώνονται δείκτες πτωματικών δοτών οργάνων άνω του 30 α.ε.π.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης ενός μεταμοσχευτικού προγράμματος μιας χώρας, η επιτυχία εξαρτάται από θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες όπως η αξιοπιστία του συστήματος Υγείας, τα Μ.Μ.Ε., η Εκκλησία κ.α. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν καθοριστικά τη βούληση των πολιτών, που συνηθίζεται να εκφράζεται μέσα από τον θεσμό της Κάρτας Δωρητή Ιστών & Οργάνων. Στη χώρα μας υπάρχει δισταγμός ως προς την έγγραφη αυτή έκφραση της πρόθεσής τους. Μόλις το 0,9% του Ελληνικού πληθυσμού κατέχει την Κάρτα Δωρητή. Σύμφωνα όμως με έρευνα του Ευροβαρόμετρου, το 43% των Ελλήνων θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον προς μεταμόσχευση. Όταν ο πολίτης ερωτάται αντίστοιχα για το γιατί ΔΕΝ θα δώριζε τα όργανά του μετά θάνατον, οι Έλληνες πρώτοι στη Ευρώπη με ποσοστό 45%, δίνουν ως απάντηση την έλλειψη εμπιστοσύνης στο Σύστημα, εμπεριέχοντας σε αυτό το Σύστημα Μεταμοσχεύσεων, το Σύστημα Υγείας και το Σύστημα Κοινωνικής και Διοικητικής οργάνωσης της χώρας γενικότερα.

Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και η υστέρηση στην αξιοποίηση των υπαρχόντων μοσχευμάτων στις Μ.Ε.Θ. Πρέπει να υποθέσει κανείς ότι τουλάχιστον ίσος αριθμός εγκεφαλικά νεκρών υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα το γεγονός, ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες σε αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, υποδεικνύει ότι οι δυνητικοί δότες υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται. Τα μοσχεύματα χάνονται ή γιατί δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα ο εγκεφαλικός θάνατος ή διότι στις περιπτώσεις που διαγιγνώσκεται και τίθεται η δυνατότητα της Δωρεάς οργάνων, το 30% των συγγενών των εκλιπόντων αρνείται τη Δωρεά. Ταυτόχρονα ο μικρός αριθμός υποψηφίων ληπτών οργάνων στη χώρα μας, περιορίζει την καταλληλότητα των προσφερόμενων μοσχευμάτων και ως εκ τούτου την αξιοποίησής τους από τα Ελληνικά Μεταμοσχευτικά Κέντρα, με αποτέλεσμα πολλά μοσχεύματα από Έλληνες δότες να μεταμοσχεύονται σε συμβατούς λήπτες του εξωτερικού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Ε.Ο.Μ.:
* Η κατ’ αναλογία ανάληψη της ευθύνης από κάθε κοινωνικό και θεσμικό παράγοντα. Ο Ε.Ο.Μ. οφείλει, ως εκ του ιδρυτικού του νόμου προκύπτει, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και στην ενεργοποίηση των επαγγελματιών υγείας, των Δήμων, των Νομαρχιών κλπ. Αυτό και πράττει.
* Η αναγνώριση του ρόλου των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στην εντόπιση των δυνητικών δοτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των αναφερόμενων εγκεφαλικών εγκεφαλικών θανάτων και άρα δυνητικών δοτών ποικίλει από έτος σε έτος. Αυτό υποδεικνύει την έλλειψη σχετικών Πρωτοκόλλων λειτουργίας στις Μ.Ε.Θ., όπως αυτά προβλέπονται σε άλλα Ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας.
* Σε επίπεδο Μεταμοσχευτικών Κέντρων, εξέταση της αναγκαιότητας δημιουργίας Μεταμοσχευτικού Κέντρου ήπατος στην πρωτεύουσα και αυστηρή τήρηση από τα υπάρχοντα κέντρα των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους εκ μέρους των Διοικήσεων των Νοσοκομείων όπου αυτά στεγάζονται. Η μεταμόσχευση και σύμφωνα με τον νόμο, αποτελεί «επείγουσα ιατρική πράξη» και αναλόγως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στον προγραμματισμό των χειρουργείων και στις προτεραιότητες των Νοσοκομείων.
* Η ανακοστολόγηση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας τόσο για το Νοσοκομείο του δότη όσο και για το Νοσοκομείο του λήπτη αποτελεί αδήριτο ανάγκη. Η μεταμοσχευτική διαδικασία δεν θα πρέπει να δημιουργεί οικονομικά ελλείμματα σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς και οι επαγγελματίες και θα πρέπει να αποζημιώνονται επαρκώς.
* Οικονομική επάρκεια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Η ετήσια επιχορήγηση του Ε.Ο.Μ. από το Υπουργείο Υγείας δεν καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού. Επομένως, μετά την ανακοστολόγηση των μεταμοσχεύσεων, κρίνεται απαραίτητη η στήριξη του Ε.Ο.Μ. στο έργο του, που είναι πρωτίστως η προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
* Εξέταση του ενδεχόμενου επέκτασης της συνεργασίας του Ε.Ο.Μ. με άλλες χώρες της Ευρώπης ή με την Eurotransplant, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες συμβατότητας , μέσω της ανταλλαγής των διαθέσιμων μοσχευμάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα η συνεργασία αυτή θα διορθώσει, προς όφελος των Ελλήνων ασθενών, το ισοζύγιο μεταξύ των μοσχευμάτων, που διατίθενται σε χώρες του εξωτερικού, λόγω ελλείψεως συμβατών ληπτών στις λίστες αναμονής της χώρας μας. Είναι πραγματικότητα ότι λόγω μη ανεύρεσης συμβατού λήπτη στον Ελλαδικό χώρο, «χαρίζονται» μοσχεύματα σε χώρες της Ευρώπης, χωρίς οι Έλληνες ασθενείς να έχουν κάποιο πλεονέκτημα ανταλλαγής.

Συμπερασματικά ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Μ., Καθηγητής Ι.Γ. Βλαχογιάννης, καταλήγει: «Στα 10 έτη λειτουργίας του Ε.Ο.Μ., μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και στο υπάρχον Σύστημα Υγείας, έγιναν πολλά θετικά βήματα. Διαπιστώνεται όμως, ότι η χώρα μας υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεων, με αποτέλεσμα οι Έλληνες ασθενείς να μην αντλούν από την κοινωνία την έμπρακτη συμπαράσταση που δικαιούνται, υπό τη μορφή ενός μοσχεύματος. Η βελτίωση μπορεί να έρθει μόνο όταν οι θεσμικοί και κοινωνικοί παράγοντες στηρίξουν το έργο του Ε.Ο.Μ. και τον εμπιστευθούν. Ο Ε.Ο.Μ., με αυτό το ηθικό πλεονέκτημα θα κάνει ότι χρειάζεται για να γίνει η μεταμόσχευση προσιτή θεραπεία για όλους τους πολίτες της χώρας, που την έχουν ή θα την έχουν ανάγκη».

Πηγή: www.posea.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Saturday, 20 November 2010

Κόκκινο πανί η νοσηλεία στην Ελλάδα

Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα σχολαστικά όταν επισκεφθούν άλλα ευρωπαϊκά νοσοκομεία.

Hώρα της αλήθειας έφτασε για τα ελληνικά νοσοκομεία στα οποία κάνουν θραύση οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Η Ελλάδα πρόκειται να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα κατά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στη Στοκχόλμη.

Η συνάντηση γίνεται με θέμα την εκτίμηση κινδύνου για τη διασπορά των πολυανθεκτικών gram αρνητικών μικροβίων, που ενδημούν με μεγάλη συχνότητα στη χώρα μας. Πρόκειται για τρία μικρόβια, κλεμπσιέλα, ψευδομονάδα και acinetobacter, η ανθεκτικότητα των οποίων φτάνει το 50% στα ελληνικά νοσοκομεία. Κατά τη συνεδρίαση, αναμένεται να επισημανθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ενδεχομένως να ληφθούν μέτρα προστασίας με οδηγίες για τους ασθενείς που ταξιδεύουν προς και από αυτές. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, το ECDC έχει αποφύγει να κατονομάσει χώρες και είναι αμφίβολο εάν θα αλλάξει την πολιτική του. Όμως, ό, τι και να συμβεί, η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, διότι η έλλειψη πολιτικής το έχει καταστήσει μείζον πρόβλημα των ελληνικών νοσοκομείων. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί οδηγία, οι ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί σε ελληνικά νοσοκομεία και ΜΕΘ αντιμετωπίζονται πολύ σχολαστικά και υποβάλλονται σε λεπτομερείς εξετάσεις όταν προσεγγίζουν άλλα ευρωπαϊκά νοσηλευτικά ιδρύματα. «Από συζητήσεις που έχουμε κάνει, με συναδέλφους στο εξωτερικό», αναφέρει στην «Κ» ο καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΣΔΥ κ. Αλκης Βατόπουλος, «φαίνεται ότι είναι αρκετά διαδομένη η πολιτική του ελέγχου των Ελλήνων ασθενών για τυχόν παρουσία ανθεκτικών μικροβίων σε ξένα νοσοκομεία, χωρίς αυτό να είναι ακόμα επίσημη οδηγία». Ο κ. Βατόπουλος επισημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις (περίπου 10) στον διεθνή επιστημονικό Τύπο όπου περιγράφονται μικροεπιδημίες σε νοσοκομεία της Β. Ευρώπης κυρίως, που προκλήθηκαν από ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί στην Ελλάδα. Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Γ. Δάικος αναφέρει την περίπτωση Έλληνα ασθενούς που πήγε σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Σουηδία και δεν έγινε δεκτός, διότι ήταν αποικισμένος με ανθεκτικό σταφυλόκοκκο. Προφανώς δεν πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση.

Κίνδυνοι διασυρμού
Το θέμα εγκυμονεί κινδύνους διασυρμού της χώρας. Το BBC πριν από λίγους μήνες είχε πρώτη είδηση ότι εισήχθη στην Αγγλία μία κλεμπσιέλα (MDM) από ασθενείς που πηγαίνουν σε νοσοκομεία της Ινδίας για πλαστική χειρουργική. «Πρέπει άμεσα να δούμε τα δικά μας προβλήματα και ελπίζω ότι με το πρόγραμμα Προκρούστης που ξεκίνησε τώρα θα έχουμε ακριβή στοιχεία για την έκταση του προβλήματος περί το τέλος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ώστε να ευαισθητοποιηθούν ο ιατρικός κόσμος και η πολιτεία», αναφέρει ο κ. Δάικος. «Καθημερινά βλέπουμε ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί σε ελληνικό νοσοκομείο με αυτά τα μικρόβια. Πας για χολοκυστεκτομή ή αντικατάσταση ισχίου και παθαίνεις μία επιπλοκή, μία νοσοκομειακή λοίμωξη και κινδυνεύει η ζωή σου».

Πηγή: www.news.kathimerini.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Wednesday, 10 November 2010

Τσιπάκι μέσα σε χάπι!

ΕΗ ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis είναι έτοιμη να υλοποιήσει την τεχνολογία ενός καινοτομικού χαπιού που θα περιέχει ένα τσιπάκι. Σε πρώτη φάση, η νέα τεχνολογία θα δοκιμαστεί σε ένα από τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα της εταιρίας, το οποίο λαμβάνεται από τους ασθενείς που έχουν κάνει μεταμόσχευση, για να μην απορρίψει ο οργανισμός τους το νέο όργανο ως ξένο. Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος της εταιρίας η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε πολλά άλλα χάπια.
«Προχωράμε στη δημιουργία ενός φαρμάκου με τσιπ για τους ασθενείς με μεταμόσχευση και ελπίζουμε ότι στους επόμενους 18 μήνες θα μπορέσουμε να το έχουμε έτοιμο για να ζητήσουμε τη σχετική άδεια από τις ρυθμιστικές Αρχές, τουλάχιστον στην Ευρώπη», ανέφερε ο υπεύθυνος ανάπτυξης Τρέβορ Μάντελ, μιλώντας σε ιατρικό συνέδριο στη Νέα Υόρκη.
Η φαρμακοβιομηχανία συμφώνησε φέτος τον Ιανουάριο να επενδύσει 24 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνολογία «τσιπ μέσα σε χάπι» που ανέπτυξε η μικρή εταιρία βιοϊατρικής έρευνας Proteus Biomedical με έδρα την Καλιφόρνια.
Το μικροσκοπικό τσιπ Proteus, που περιέχεται μέσα στο χάπι που καταπίνει ο ασθενής, ενεργοποιείται από το οξύ του στομάχου και στέλνει πληροφορίες σε ένα μικρό επίδεσμο-πλακέτα πάνω στο δέρμα, που με τη σειρά της μεταδίδει τα ιατρικά δεδομένα σε ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο ή τα στέλνει σε ένα γιατρό μέσω του Ίντερνετ.
Το «τσιπάκι» μπορεί να συλλέξει μια πληθώρα βιομετρικών πληροφοριών, όπως το σφυγμό της καρδιάς, τη θερμοκρασία του σώματος, την αρτιότητα των κινήσεων κ.α.
Βέβαια το θέμα που τίθεται είναι με ποιο τρόπο θα διασφαλίζονται τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα των ασθενών, από τη στιγμή που στοιχεία θα μεταδίδονται μέσα από το σώμα τους σε κάποιον έξω από αυτό και μάλιστα ασύρματα Wi-Fi ή μέσω Bluetooth.

Πηγή: www.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Monday, 8 November 2010

Πρώτη «ρομποτική» μεταμόσχευση παγκρέατος

Γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πίζας ανακοίνωσαν ότι έφεραν εις πέρας με επιτυχία την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο «ρομποτική» μεταμόσχευση παγκρέατος σε μια γυναίκα που έπασχε από διαβήτη τύπου.  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου, η πρωτοποριακή επέμβαση που διεξήχθη με επικεφαλής τον καθηγητή Ούγκο Μπότζι μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. 
Και αυτό διότι χάρη στη ρομποτική χειρουργική η μεταμόσχευση ολόκληρου του οργάνου έγινε μέσω μόλις τριών μικρών οπών και μιας τομής που δεν ξεπερνούσε σε μήκος τα επτά εκατοστά. Ο καθηγητής Μπότζι εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το τραύμα που προκλήθηκε από την επέμβαση είναι αντίστοιχο με εκείνο που προκαλούν πολύ πιο απλές, λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
Η μεταμόσχευση διεξήχθη στα τέλη Σεπτεμβρίου σε μια 43χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία είχε εμφανίσει διαβήτη τύπου 1 από την ηλικία των 24 ετών και είχε ήδη υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Η επέμβαση διήρκεσε τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ρομπότ «Da Vinci SΗDΙ» το οποίο διαθέτει πολλούς βραχίονες και μοιάζει με τεράστιο χταπόδι (το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί «τέκνο» ειδικών του Κέντρου Διεπιστημονικής Ρομποτικής Χειρουργικής της Πίζας). Η ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο περίπου έναν μήνα μετά την επέμβαση χωρίς να παρουσιάσει καμία επιπλοκή.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νέα εξέλιξη δίνει ελπίδα σε πολλά διαβητικά άτομα τα οποία σήμερα εάν χρειαστεί να υποβληθούν σε παραδοσιακή μεταμόσχευση παγκρέατος μια άκρως επεμβατική διαδικασία εμφανίζουν μετεγχειρητικές επιπλοκές σε ποσοστό που φθάνει το 50%.

Πηγή: www.tovima.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Sunday, 7 November 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ Χάνονται άνθρωποι στη λίστα αναμονής

Οι δότες οργάνων προς μεταμόσχευση στην πατρίδα μας είναι μόλις 63 σε 10 εκατομμύρια πληθυσμού

«Το 1995 ήρθα σε μετωπιαία σύγκρουση με τον θάνατο, όταν μου τηλεφώνησαν από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης και μου είπαν ότι ο πρωτότοκος γιος μου, που φοιτούσε εκεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κλινικά νεκρός.Ο Γιάννος μου ήταν κλινικά νεκρός και είχε ήδη μπει σε μηχανική υποστήριξη. Αυτό όμως δεν κατάφερε να με σκοτώσει. Εκτός από μάνα ήμουν και γιατρός και σκέφθηκα ότι κάθε κύτταρό του,κάθε όργανό του ήταν νέα πηγή ζωής για άλλους ανθρώπους. Ετσι, ο γιατρός είπε στη μάνα:“δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο”...».
Την ώρα που η μητέρα, διευθύντρια της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» κυρία Ελευθερία Κρικέλη διηγούταν την τραγική εμπειρία της δεν ακουγόταν ούτε ανάσα στην αίθουσα όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Μεταμοσχεύσεων (1η Νοεμβρίου). Αν όλοι όσοι βιώνουν ανάλογες δραματικές καταστάσεις ενεργούσαν κατά τον ίδιο τρόπο, η πορεία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα θα ήταν σαφώς καλύτερη.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι βρίσκονται σε λίστα περιμένοντας το μόσχευμα που θα τους επιτρέψει να ζήσουν (1.000 είναι οι υποψήφιοι λήπτες νεφρού, 70- 80 ήπατος και 25 καρδιάς). Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΜ κυρία Νίνα Μαγγίνα, κάθε ημέρα χάνουν τη ζωή τους από ένας ως τρεις πάσχοντες οι οποίοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής.
Ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθηγητής κ. Ι.Βλαχογιάννης παραδέχθηκε ότι το σύστημα «δεν το συμπαθούν πολλοί στα νοσοκομεία», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αυξηθεί η προσφορά οργάνων. «Οργανα υπάρχουναλλά δεν αξιοποιούνται» είπε χαρακτηριστικά. Ανάλογες αναφορές έκανε και ο πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου κ. Π. Αλιβιζάτος . Στο παρελθόν- είπε- περιέκοψαν το επίδομα εφημέρευσης συντονιστών μεταμοσχεύσεων στο Ωνάσειο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συντονιστές έπειτα από τις 3 το απόγευμα! «Εχουμε αποτύχει ως ιατρική κοινότητα να αγκαλιάσουμε τις μεταμοσχεύσεις» παραδέχθηκε ο κ. Αλιβιζάτος. Προσέθεσε μάλιστα ότι «απειλούνται τρεις αγωγές κατά του νοσοκομείου, διότι έξι ασθενείς που δεν έλαβαν μόσχευμα έφυγαν από τη ζωή».
Στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Βλαχογιάννης δείχνουν ότι οι δότες οργάνων προς μεταμόσχευση στην Ελλάδα είναι 63 στα δέκα εκατομμύρια πληθυσμού, τη στιγμή που στην Πορτογαλία είναι περίπου 400. «Τριακόσιοι σαράντα δότες χάνονται στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Βλαχογιάννης. Τα μοσχεύματα χάνονται είτε γιατί δεν διαγιγνώσκεται εγκαίρως ο εγκεφαλικός θάνατος είτε διότι στις περιπτώσεις που διαγιγνώσκεται και τίθεται η δυνατότητα της δωρεάς οργάνων το 30% των συγγενών των εκλιπόντων αρνείται τη δωρεά. Ταυτόχρονα ο μικρός αριθμός υποψηφίων ληπτών οργάνων στη χώρα μας περιορίζει την καταλληλότητα των προσφερόμενων μοσχευμάτων και ως εκ τούτου την αξιοποίησή τους από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα, με αποτέλεσμα πολλά μοσχεύματα από έλληνες δότες να μεταμοσχεύονται σε συμβατούς λήπτες του εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι από το 2001 ως το 2010 μεταμοσχεύθηκαν 1.955 ασθενείς εγγεγραμμένοι στα εθνικά μητρώα υποψήφιων ληπτών συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών.
ΖΟΥΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ...
Με την ελπίδα να υπερισχύει.
Μέρα νύχτα κυκλοφορεί με ένα βαλιτσάκι στο χέρι ο 47χρονος κ. Σπ. Βλάχος (φωτογραφία).
Με τη μηχανική καρδιά που του δίνει ζωή...
Δεν είναι όμως αυτό που τον απασχολεί, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, από τα δυο του παιδιά 11 και 13 ετών, και από το σπίτι του στην Κέρκυρα.
«Είκοσι μήνες βρίσκομαι σε λίστα αναμονής για το κατάλληλο μόσχευμα.
Τα πρώτα προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους το 1983 όταν ήμουν στον Στρατό.Τότε είχα ταχυκαρδίες. Οι γιατροί με “σταθεροποίησαν” και για 21 χρόνια θεωρούσα πως ήμουν καλά. Ξαφνικά όμως το 2005 ένιωσα έντο νη κόπωση.Δεν μπορούσα να κάνω ούτε δέκα μέτρα. Μπήκα στο νοσοκομείο και έβαλα απινιδωτή. Επί έναν χρόνο ένιωθα καλά. Δυστυχώςόμωςο εφιάλτης επέστρεψε και τον Μάρτιο του 2009 απέκτησα μηχανική καρδιά» . Πριν αποκτήσει μηχανική καρδιά ο κ. Βλάχος ήταν συντηρητής επίπλων. «Τα πήγαινα καλά, αλλά πλέον δεν μπορώ να εργαστώ σε αυτόν τον τομέα. Αν καταφέρω να ζήσω, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Ωρες-ώρες νιώθω απόγνωση, απελπισία διότι ο Ελληνας δεν είναι δοτικός.Από την άλλη όμως προσπαθώ να κάνω υπομονή. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά, είμαι στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο καλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο».

Η δύναμη του παλιού αθλητή
Δύο χρόνια περιμένει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς ο 18χρονος κ. Παν. Σταματίου (φωτογραφία). Δεν ζει πια στην Αλόννησο, αφού πρέπει να βρίσκεται κοντά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, η «καρδιά» του όμως έχει μείνει εκεί...
«Από μικρός έκανα στίβο. Οταν ήμουν 10 ετών ζήτησε ο προπονητής να κάνω κάποιες καρδιολογικές εξετάσεις.Οι πρώτες εξετάσεις που έκανα έδειξαν φύσημα. Ο γιατρός όμως του νησιού με έστειλε στον Βόλο για να κάνω κι άλλες εξετάσεις. Εκεί οι γιατροί βρήκαν διογκωμένη την καρδιά μου και με συμβούλευσαν να σταματήσω τον αθλητισμό. Αρνήθηκα. Εκτός από τον στίβο, έπαιζα ποδόσφαιρο και έκανα πολεμικές τέχνες. Αφού δεν δεχόμουν να σταματήσω τον αθλητισμό, με παρέπεμψαν σε ένα αθλητιατρικό κέντρο στην Αθήνα». Ο κ. Σταματίου επισκέφθηκε το κέ ντρο περίπου τέσσερις φορές. Την τελευταία φορά οι εξετάσεις έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου έκανε μικρές ανακοπές. «Οι γιατροί με έστειλαν στο Ωνάσειο Κέντρο όπου έβαλα απινιδωτή. Στη συνέχεια επέστρεψα στο νησί μου και όλα πήγαιναν καλά μέχρι τα 17 μου χρόνια.Τότε έπαθα πνευμονία, στη συνέχεια πνευμονικό οίδημα και οι σφυγμοί μου έφθασαν τους 120. Με ελικόπτερο μεταφέρθηκα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου έμεινα λίγες ημέρες, και στη συνέχεια μπήκα στο Ωνάσειο. Τρεις μήνες μετά- είχα βγει από το νοσοκομείο- άρχισα να “πέφτω”. Οι εξετάσεις έδειξαν καρδιακή ανεπάρκεια». Το θετικό είναι ότι η πάθησή του δεν τον έχει «ρίξει». Δείχνει δυνατός και- όπως λέει- ελπίζει για το καλύτερο...

Πηγή:www.tovima.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Ασθενείς χάνουν τη ζωή τους περιμένοντας μόσχευμα

Δεν επιτρέπει την αύξηση των μεταμοσχεύσεων η δομή του συστήματος λήψης και διάθεσης οργάνων. Απαγορευτικό το κόστος συντήρησης του δότη και της μεταμόσχευσης. Με απροθυμία αντιμετωπίζονται οι επεμβάσεις από τους γιατρούς

Ενας έως τρεις Ελληνες χάνονται καθημερινά περιμένοντας μόσχευμα. Οι ανθρωποθυσίες δεν φαίνεται να έχουν τέλος, καθώς το σύστημα λήψης και διάθεσης οργάνων δεν επιτρέπει την αύξηση των μεταμοσχεύσεων. Οι επεμβάσεις προκαλούν αναστάτωση στο πρόγραμμα χειρουργείων του νοσοκομείου και αντιμετωπίζονται με απροθυμία από τους γιατρούς. Το κόστος συντήρησης του δότη και της μεταμόσχευσης είναι απαγορευτικό. Υπεύθυνοι ιδιωτικών νοσοκομείων απαντούσαν αρνητικά στις εκκλήσεις για παροχή οργάνων προς μεταμόσχευση, λέγοντας ότι «μπαίνουν μέσα». Δεύτερες σκέψεις κάνουν και οι υπεύθυνοι των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς το ποσό που διατίθεται για μία μεταμόσχευση στην Ελλάδα είναι το μισό του κόστους.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι 1.100 Ελληνες περιμένουν στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση και πολλοί από αυτούς χάνουν τελικά τη ζωή τους, λόγω της χαμηλής προσφοράς.
Η χώρα μας -είπαν- διαθέτει 35.000 δωρητές οργάνων, όταν η Κύπρος -με πληθυσμό 700.000- έχει 120.000 δωρητές! Αν είχαμε αντίστοιχο αριθμό δωρητών, σε δύο χρόνια θα είχαν μεταμοσχευτεί όλοι όσοι βρίσκονται στις λίστες αναμονής.
«Το 43% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα ήθελαν να δωρίσουν όργανα, αλλά δεν το πράττουν, καθώς το 45% δεν εμπιστεύονται το σύστημα», τόνισε ο κ. Βλαχογιάννης. Ο πρόεδρος του ΕΟΜ εκτίμησε, επίσης, ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται πολύ περισσότερες μεταμοσχεύσεις, αλλά πολλά μοσχεύματα χάνονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
«Εχουμε αποτύχει ως ιατρική κοινότητα να αγκαλιάσουμε τις μεταμοσχεύσεις», ανέφερε ο κ. Αλιβιζάτος, περιγράφοντας με τα πλέον μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί. Στο παρελθόν -είπε- υπήρξαν γιατροί μεγάλου νοσοκομείου, οι οποίοι δεν έστελναν μοσχεύματα στο «Ωνάσειο», με το επιχείρημα ότι «δεν πάνε τον Αλιβιζάτο»!

Περικοπές
Σύμφωνα με τον κ. Αλιβιζάτο, παλαιότερη διοίκηση του «Ωνασείου» περιέκοψε (για λόγους οικονομίας) το επίδομα ετοιμότητας των συντονιστών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί υπάρξει διαδικασία έπειτα από τις 3 το απόγευμα...
Συγκίνηση προκάλεσε η μαρτυρία της διευθύντριας της Δ’ Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» κ. Ελευθερίας Κρικέλη, η οποία προσέφερε το 1995 τα όργανα του γιου της Γιάννη, ο οποίος σπούδαζε στις ΗΠΑ:
«Το άκουσμα της είδησης του θανάτου του πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου, αλλά δεν κατάφερε να με σκοτώσει. Εγινε δύναμη και κατάφερε τότε να φανερωθεί η ιατρική μου ιδιότητα. Στο ερώτημα του γιατρού αν μπορούμε να κάνουμε την τραγωδία χαρά, απάντησα θετικά. Οι άνθρωποι που πήραν τα όργανα του γιου μου χαίρονται σήμερα κι εγώ αισθάνομαι τυχερή».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Πηγή: www. inews.gr
Διαβάστε περισσότερα...

3χρονο αγοράκι χάρισε ζωή με το θάνατο του

3χρονο παιδάκι που ζούσε στην Κέρκυρα, έπεσε θύμα τροχαίου και οι Αλβανοί γονείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του. Σύμφωνα με... το Dete.gr όταν οι γονείς έμαθαν πως το παιδί τους είναι κλινικά νεκρό, είπαν αμέσως "ναι" για μεταμόσχευση οργάνων.
Όπως είπε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Παναγιώτης Γκούμας, τα όργανα του παιδιού θα μεταφερθούν σε διάφορα Νοσοκομεία της χώρας αλλά και του εξωτερικού, όπου δηλαδή υπάρχουν συμβατοί δότες. Η καρδιά του μικρού ήδη μεταφέρθηκε στη Γερμανία. Η επέμβαση έγινε χθες στις 7 το απόγευμα από γιατρούς του Νοσοκομείου Ρίου και αμέσως στήθηκε η "γέφυρα ζωής"...


Πηγή: www. tro-ma-ktiko.blogspot.com
Διαβάστε περισσότερα...

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων - Η Ελλάδα υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεων

ΗΕλλάδα υστερεί σε αριθμό μεταμοσχεύσεων, με αποτέλεσμα οι Έλληνες ασθενείς να μην αντλούν από την κοινωνία την έμπρακτη συμπαράσταση που δικαιούνται, υπό τη μορφή ενός μοσχεύματος.Το πρόβλημα στην Ελλάδα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων δεν είναι ο μικρός αριθμός δοτών αλλά η απώλεια δοτών, ανέφερε ο καθηγητής Ιωάννης Βλαχογιάννης, πρόεδρος της ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), σε σημερινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη σημερινή Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, οποία συμπίπτει με τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΕΟΜ. 
Η χώρα μας υστερεί σημαντικά στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Η διαθεσιμότητα, δηλαδή ο αριθμός των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ανήλθε το 2009 για την Ελλλάδα στους 6,3 δότες, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία σημειώνονται δείκτες πτωματικών δοτών οργάνων άνω του 30 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η μεταμόσχευση μέσα στα νοσοκομεία, ανέφερε ο κ. Βλαχογιάννης, δεν είναι μέθοδος που βιώνει φιλική αποδοχή από τις διοικήσεις και εκεί πρέπει να στραφούμε ώστε να αλλάξουν νοοτροπίες και να ενισχυθεί η ιδέα της δωρεάς οργάνων. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η υστέρηση στην αξιοποίηση των υπαρχόντων μοσχευμάτων στις ΜΕΘ. Τουλάχιστον ίσος αριθμός εγκεφαλικά νεκρών υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, Μάλιστα, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες σε αριθμό τροχαίων ατυχημάτων, υποδεικνύει ότι οι δυνητικοί δότες υπάρχουν, αλλά δεν αξιοπιούνται. Τα μοσχεύματα χάνονται ή γιατί δεν διαγιγνώσκεται έγκαιρα ο εγκεφαλικός θάνατος, ή διότι στις περιπτώσεις που διαγιγνώσκεται και τίθεται η δυνατοτητα της δωρεάς οργάνων, το 30% των συγγενών των εκλιπόντων αρνείται τη δωρεά. Ταυτόχρονα, ο μικρός αριθμός υποψήφιων ληπτών οργάνων στη χώρα μας περιορίζει την καταλληλότητα των προσφερόμενων μοσχευμάτων και ως εκ τούτου την αξιοποίησή τους από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα, με αποτέλεσμα πολλά μοσχεύματα από Ελληνες δότες να μεταμοσχεύονται σε συμβατούς λήπτες του εξωτερικού. Σήμερα, είναι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού περίπου 1.000 ασθενείς, για ήπαρ 50-80 και για μεταμόσχευση καρδιάς περίπου 25. Οι δότες, σύμφωνα με τα στοιχεία, θα μπορούσαν να είναι γύρω στους 340, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λιγότεροι.
"Εχουμε αποτύχει σαν ιατρική κοινότητα να αγκαλιάσουμε τις μεταμοσχεύσεις", ανέφερε ο πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, μέλος του ΔΣ του ΕΟΜ, Πέτρος Αλιβιζάτος, τονίζοντας ότι οι τριβές μεταξύ των γιατρών, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα, εντείνοντας τη διστακτικότητα των ανθρώπων να δωρίσουν τα όργανά τους. Χώρες που ξεκίνησαν μετά την Ελλάδα βρίσκονται πολύ μπροστά στις μεταμοσχεύσεις, όπως η Τσεχία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, ανέφερε ο κ. Αλιβιζάτος. Χαρακτηριστικά είπε ότι στην Τσεχία έγιναν πέρυσι 80 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, ενώ στην Ελλάδα μόνο 8 και στο Βέλγιο 68. Τέλος, αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα και στην έλλειψη προσωπικού στον ΕΟΜ.
"Η συζήτηση για τις μεταμοσχεύσεις πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι", είπε η Νίνα Μαγγίνα, εντατικολόγος, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε βήμα της διαδικασίας, ώστε να δημιουργείται κλίμα εμποστοσύνης για επιτυχή προσέγγιση των συγγενών και συναίνεση για δωρεά οργάνων.
Ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής-Μονάδας Μεταμόσχευσης μυελού των Οστών-Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Γ.Παπανικολάου", μέλος ΔΣ ΕΟΜ, αναφέρθηκε στις Τράπεζες Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος που λειτουργούν στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ιδιωτικές τράπεζες είναι περισσότερες απ΄ό,τι σε όλη την Ευρώπη. Λειτουργούν χωρίς έλεγχο, κανόνες και προϋποθέσεις. Η πολιτεία, κατέληξε, πρέπει να θέσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και να ενισχύσει τη δημιουργια δημόσιων τραπεζών.
Η Ελευθερία Κρικέλη, διευθύντρια Δ΄Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», το 1995 ήρθε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Υστερα από σχετική ενημέρωση που είχε από τον γιατρό, πήρε την απόφαση να δωρήσει τα όργανα του γιου της, ο οποίος ύστερα από τροχαίο ήταν κλινικά νεκρός, είπε σήμερα η κ. Κρικέλη. «Ο Γιάννος ήταν κλινικά νεκρός αλλά το κάθε κύτταρό του ήταν πηγή ζωής για άλλον. Ο αυτοκαταστροφικός πόνος έγινε πηγή δύναμης και σήμερα χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι ζουν με τα όργανα του γιου μου».

Δέκα χρόνια λειτουργίας ΕΟΜ
Κατά τη δεκαετία 2001-2010 μεταμοσχεύθηκαν 1.955 ασθενείς εγγεγραμμένοι στα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων ληπτών συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών. Μόσχευμα από πτωματικό δότη οργάνων έλαβαν 1.598 ασθενείς. Σύμφωνα με την κατανομή τους, 1.213 έλαβαν νεφρικό μόσχευμα, 295 ηπατικό μόσχευμα, 75 μεταμοσχεύθηκαν με καρδιά και 12 με μόσχευμα πνευμόνων. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 634 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη.
Από το 2002 έως το 2010 πραγματοποιήθηκαν 357 αλλογενείς μη συγγενικές μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Τα μοσχεύματα προέρχονταν από διεθνείς δεξαμενές στις οποίες ο ΕΟΜ έχει πρόσβαση και δυνατότητα αναζήτησης συμβατών δοτών για τους Ελληνες ασθενείς. Κατά το διάστημα αυτό ο ΕΟΜ πραγματοποίησε σχετικές αναζητήσεις για 962 ασθενείς από τις οποίες οι 357 ολοκληρώθηκαν με εύρεση και μεταμόσχευση συμβατών μοσχευμάτων. Η πλειονότητα των μοσχευμάτων προέρχεται από τις δεξαμενές της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Η ελληνική δεξαμενή δοτών μυελού των οστών αριθμεί 35.000 άτομα, ενώ έχει υπολογιστεί ότι με 100.000 Ελληνες εθελοντές θα βρισκόταν κατάλληλος δότης στη χώρα μας για το 80% των Ελλήνων ασθενών. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μόλις 2 Ελληνες δότες υπήρξαν συμβατοί με τους Ελληνες ασθενείς.
Σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης ενός μεταμοσχευτικού προγράμματος μιας χώρας, η επιτυχία εξαρτάται από θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες όπως η αξιοπιστία του συστήματος Υγείας, τα ΜΜΕ, η Εκκλησία κ.α. Στην Ελλάδα υπάρχει διασταγμός ως προς την έγγραφη αυτή έκφραση της πρόθεσής τους. Μόλις το 0,9 του ελληνικού πληθυσμού κατέχει κάρτα δωρητή. Σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου το 43% των Ελλήνων θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον προς μεταμόσχευση. Οταν ο πολίτης ερωτάται αντίστοιχα γιατί δεν θα δώριζε τα όργανά του μετά θάνατον, οι Ελληνες, πρώτοι στην Ευρώπη, με ποσοστό 45% δίνουν ως απάντηση την έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα, εμπεριέχοντας σε αυτό το σύστημα μεταμοσχεύσεων, το σύστημα υγείας και το σύστημα κοινωνικής και διοικητικής οργάνωσης της χώρας γενικότερα.
«Η βελτίωση μπορεί να έρθει μόνο όταν οι θεσμικοί και κοινωνικοί παράγοντες στηρίξουν το έργο του ΕΟΜ και τον εμπιστευθούν», κατέληξε ο κ. Βλαχογιάννης.

Πηγή: www.express.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Δημιούργησαν συκώτι από βλαστοκύτταρα

Ομάδα επιστημόνων από τη Βοστόνη κατάφερε να δημιουργήσει μικρά συκώτια χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν με γενετική τροποποίηση να μετασχηματιστούν σε οτιδήποτε, από δέρμα μέχρι μυς και όργανα.
Οι ερευνητές αρχικά, «έχτισαν» τα βλαστοκύτταρα πάνω στο «ίχνος» ενός συκωτιού, δηλαδή ενός συκωτιού στο οποίο είχαν αφήσει μόνο το περίβλημα κολλαγόνου και ιστούς από κύτταρα αίματος. Το νέο όργανο αφέθηκε στην συνέχεια στον «βιοαντιδραστήρα» για να τραφεί με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, ώστε να αναπτυχθεί και να γεμίσει το περίβλημα.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις δυνατότητες που ανοίγονται από την έρευνα, ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο και υπάρχουν πολλά τεχνικά εμπόδια να ξεπεραστούν, ώστε να φτάσουμε να εξυπηρετούμε ασθενείς» δήλωσε ο καθηγητής Σάι Σόκερ.
Πάντως, η νέα εξέλιξη μοιάζει αρκετά ελπιδοφόρα για εκατομμύρια ανθρώπους που πάσχουν από κάποια οργανική ανεπάρκεια, καθώς πολλοί από αυτούς χρειάζονται κάποια στιγμή ένα όργανο με αποτέλεσμα να πέφτουν συχνά θύματα παραεμπορίου ή να χρειάζεται να μπουν σε ατέλειωτες λίστες αναμονής μέχρι να βρεθεί το πολυπόθητο όργανο.

Πηγή: www.tromaktiko.gr
Διαβάστε περισσότερα...