Friday, 14 May 2010

Μεταμόσχευση νεφρού

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010. Γράφει ο Αθανάσιος Αγραφιώτης, διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ασκληπιείο Βούλας» 

Mεταμόσχευση Νεφρού
Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Το νεφρικό μόσχευμα μπορεί να προέρχεται από ζώντα ή αποβιώσαντα δότη. Η λήψη του μοσχεύματος από ζώντα δότη μπορεί να γίνει είτε με την κλασική ανοιχτή χειρουργική μέθοδο είτε με λιγότερο επεμβατικές λαπαροσκοπικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 
Ο επιπολασμός της χρόνιας νεφρικής νόσου τελικού σταδίου στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα ανεπτυγμένα κράτη αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το 2008 στη χώρα μας ήταν καταγεγραμμένοι 11.606 ασθενείς. Από αυτούς 8.463 υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό, 764 σε περιτοναϊκή κάθαρση, ενώ μόνο 2.379 ήταν μεταμοσχευμένοι. Η σύγκριση των μεταμοσχευμένων με αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα για μεταμόσχευση έχει δείξει ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταμόσχευση αποτελεί πράγματι την άριστη θεραπευτική μέθοδο επιλογής. Τα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης νεφρού συνοψίζονται στα εξής:
 1. Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.
 2. Καρδιοαγγειακά οφέλη.
 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προαγωγή σωματικής και συναισθηματικής ευεξίας και επαναφορά γονιμότητας.
 4. Κοινωνικοοικονομικά οφέλη: 
  • Μεγαλύτερη πιθανότητα επιστροφής στην εργασία.
  • Μειωμένο υγειονομικό κόστος
Το ετήσιο κόστος της αιμοκάθαρσης στις ΗΠΑ, ανά αιμοκαθαιρόμενο νεφροπαθή, ανέρχεται σε 60.000-80.000 $, ενώ το κόστος τον 1ο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση ανέρχεται μεν σε 100.000 $ αλλά μειώνεται σε μόνον 10.000 $/έτος μετά τον πρώτο χρόνο.
Πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι, με την εφαρμογή νέων θεραπειών ανοσοκαταστολής, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση των νεφρικών μοσχευμάτων, γεγονός που αναμένεται να διευρύνει τα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης σε σχέση με την αιμοκάθαρση. Χαρακτηριστικά, η μέση επιβίωση για ένα μόσχευμα από ζωντανό δότη έχει πλέον υπερβεί τα 20 έτη.
Όπως κάθε θεραπευτική παρέμβαση, έτσι και η μεταμόσχευση νεφρού δεν είναι άμοιρη επιπλοκών. Έτσι, μετά από μία μεταμόσχευση μπορούν να εμφανιστούν οι κατωτέρω επιπλοκές:

 1. Πρώιμες επιπλοκές
 2. Χειρουργικές (θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας ή φλέβας του μοσχεύματος, διαφυγή ούρων), καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος, λεμφοκήλη.
 3. Απόρριψη του μοσχεύματος.
 4. Λοιμώξεις (λόγω της ανοσοκαταστολής) από κοινά μικρόβια που προκαλούν λοιμώξεις στον γενικό πληθυσμό αλλά και από ευκαιριακά παθογόνα, δηλαδή μικρόβια χαμηλής λοιμογόνου ισχύος, που συνήθως δεν προκαλούν λοιμώξεις στον γενικό πληθυσμό.
 5. Εμφάνιση κακοηθειών (πιο συχνά του δέρματος).
Πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότερες από τις ανωτέρω επιπλοκές είναι αντιμετωπίσιμες και σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν τα οφέλη που προκύπτουν από μία μεταμόσχευση. 

Η ζήτηση για τα μοσχεύματα υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.
Η λίστα αναμονής στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2003 υπερέβαινε τους 56.000 ασθενείς, ενώ οι μεταμοσχεύσεις δεν ξεπέρασαν τις 15.000/έτος και ο αριθμός αυτός αυξάνεται βραδύτερα σε σχέση με αυτόν των ασθενών που εγγράφονται στη λίστα μεταμόσχευσης. Παρόμοια, στην Ελλάδα το 2008 οι νέοι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου που εντάχθηκαν σε τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση ήταν 20.243, ενώ οι μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν μόνον σε 233. Συνεπώς, λόγω της μεγαλύτερης νοσηρότητας και θνητότητας που χαρακτηρίζει τη νόσο, πολλοί ασθενείς πεθαίνουν πριν λάβουν νεφρικό μόσχευμα. Για να επιλεγεί ένας ασθενής για μεταμόσχευση πρέπει να υποβληθεί προεγχειρητικά σε ενδελεχή έλεγχο για να αποκλειστούν νοσήματα και καταστάσεις που καθιστούν αδύνατη (π.χ. ασθενείς υψηλού εγχειρητικού κινδύνου λόγω καρδιαγγειακών ή αναπνευστικών παθήσεων) ή ανώφελη (ασθενείς με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης) τη διενέργεια μεταμόσχευσης. Πολύ λίγες είναι πλέον οι απόλυτες αντενδείξεις για τη λήψη μοσχεύματος. Αυτές περιλαμβάνουν τη μεταστατική κακοήθη νόσο, την ενεργό λοίμωξη του λήπτη και τις οργανικές ή ψυχιατρικές διαταραχές που καθιστούν απίθανη τη λήψη της ανοσοκατασταλτικής αγωγής από τον λήπτη. Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μια εξαιρετική επιλογή για τους ασθενείς. Καθώς η προσφορά μοσχευμάτων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, απαιτούνται καλύτερη πληροφόρηση του πληθυσμού σχετικά με τα οφέλη της μεταμόσχευσης στην ευαίσθητη αυτή ομάδα ασθενών και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τη δωρεά οργάνων με στόχο τη διεύρυνση της δεξαμενής των μοσχευμάτων στη χώρα μας.

Πηγή:  www.enet.gr

Related Posts :No comments: