Sunday, 18 July 2010

Ωνάσειο: "Χάθηκαν" 2 μοσχεύματα πέρυσι, λόγω …καλοκαιρινών αδειών


Oρατός είναι ο κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου μετά τη διαπίστωση ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2009, χάθηκαν σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις μοσχεύματα καρδιάς και πνεύμονα.

Αδυναμία συγκρότησης ομάδας μεταμοσχεύσεων λόγω καλοκαιριού
Η καταγγελία έφθασε στο Συνήγορο του Πολίτη από το σύλλογο καρδιο - πνευμονοπαθών και το σύλλογο μεταμόσχευσης καρδιάς και φίλων της μεταμόσχευσης «Συνεχίζω». Η καταγγελία μιλούσε για απόρριψη από το ΩΚΚ των μοσχευμάτων καρδιάς και πνεύμονα πέντε δοτών «λόγω αδυναμίας συγκρότησης ομάδας μεταμοσχεύσεων λόγω θερινών διακοπών». Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε σε συμπεράσματα και προτάσεις, τα οποία, με τη μορφή πορίσματος, έστειλε τον περασμένο μήνα στην υπουργό Υγείας κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, το Α’ καρδιοχειρουργικό τμήμα του Ωνασείου, στο οποίο έχει ενταχθεί η μονάδα μεταμοσχεύσεων καρδιάς-πνεύμονα, μοναδική στην Ελλάδα και την Κύπρο, βρισκόταν σε άδεια από 13 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2009. Επειδή δεν μπορούσε να συγκροτηθεί μεταμοσχευτική ομάδα, αποφασίστηκε η μη λήψη μοσχευμάτων, με συνέπεια να χαθούν για την Ελλάδα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις μοσχεύματα καρδιάς και πνεύμονα, εις βάρος της υγείας ή της ζωής των κατάλληλων δυνάμει ληπτών που ήταν καταγεγραμμένοι στη λίστα του Ωνασείου.
Τίθεται θέμα για την άδεια λειτουργίας ως μονάδα μεταμοσχεύσεων
Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, «το Ωνάσειο παραβίασε μία εκ των υποχρεώσεων-δεσμεύσεων που συνεπάγεται η χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας σε μονάδα μεταμοσχεύσεων: τη διάθεση σε ετοιμότητα ομάδας λήψης οργάνων για την ανά πάσα στιγμή αξιολόγηση και λήψη διαθέσιμων μοσχευμάτων, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τη διάθεση μεταμοσχευτικής ομάδας για την άμεση αξιοποίησή τους. Ο ισχυρισμός του Ωνασείου ότι δεν διαταράχθηκε η συνεχής παρακολούθηση των μεταμοσχευθέντων και των προς μεταμόσχευση ασθενών», συνεχίζεται, «δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να διαθέτει σε διαρκή ετοιμότητα ομάδα λήψης οργάνων και ομάδα μεταμοσχεύσεων. Η διοικητική έρευνα που διενήργησε ο γενικός διευθυντής του Ωνασείου δεν ασχολήθηκε με την απόφαση διακοπής λήψης μοσχευμάτων λόγω θερινών διακοπών. Περιορίστηκε να εξετάσει μόνο το διαδικαστικό μέρος δηλαδή τη μη ενημέρωση της διοίκησης του Ωνασείου για την απόφαση αυτή».
Επίσης, αναφέρεται ότι τα μέτρα που δεσμεύτηκε να λάβει το Ωνάσειο για να μην επαναληφθούν «άλλες δυσλειτουργίες» είναι ασαφή και δεν εξειδικεύονται επαρκώς.
Ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
Ο Συνήγορος του Πολίτη αφήνει αιχμές και για το ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος «… δεν προέβη σε περαιτέρω διερεύνηση των δυσλειτουργιών της μονάδας μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου κατά την επίμαχη περίοδο, αρκούμενος να ζητήσει την αποστολή γραπτών σημειωμάτων σχετικά με την αιτία της απόρριψης των μοσχευμάτων. Επίσης, δεν ενημέρωσε σχετικά ούτε το υπουργείο, ενώ ανταποκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη».
Να ερευνηθεί η υπόθεση από την υπουργό Υγείας ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη
Ειδικά για την καταγγελθείσα περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την υπουργό Υγείας να διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη δυσλειτουργία της μονάδας μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου και να μεριμνήσει για την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας σε όλα τα επίπεδα και κατά τις περιόδους διακοπών. Ειδικότερα, να ελεγχθεί αν η μονάδα διαθέτει επαρκές προσωπικό και κατάλληλες υποδομές, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Εάν δεν διαθέτει, να τεθεί εύλογη προθεσμία μετά το πέρας της οποίας θα εξεταστεί η ανάκληση της οριστικής άδειας. Το Ωνάσειο πρέπει να εξειδικεύσει τα μέτρα που θα λάβει και το διοικητικό συμβούλιό του να επικυρώσει τη λήψη τους.
Γενικότερα ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε:
  1. να εξειδικευτεί η αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να εποπτεύει τη λειτουργία των μονάδων μεταμοσχεύσεων και να παρεμβαίνει προς διερεύνηση δυσλειτουργιών,
  2. να κατοχυρωθεί η υποχρέωση έγγραφης αιτιολόγησης από τις μονάδες μεταμοσχεύσεων των απορριπτικών για διαθέσιμα μοσχεύματα αποφάσεων και να ελέγχεται η τήρησή της,
  3. να συγκεκριμενοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πλήρως ο συντονιστικός και υποβοηθητικός του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρόλος του ΕΟΜ αφενός με την αυστηρή τήρηση υποχρεώσεων, όπως η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης, και αφετέρου με την πρόβλεψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως την άμεση έγγραφη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δυσλειτουργίες σε μονάδες μεταμοσχεύσεων.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας σημειώνεται ότι η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με εντολή της προς τον Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ Μιχάλη Σαμπατακάκη στις 14 Δεκεμβρίου 2009 είχε ζητήσει να διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

14.07.2010
Πηγή: www.healthview.gr

Related Posts :No comments: