Sunday, 18 July 2010

Πόρισμα του Συνήγορου για το Ωνάσειο

Αρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» τη Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010.Πόρισμα του Συνήγορου για το Ωνάσειο
Μετά τη διερεύνηση της καταγγελίας που υπέβαλαν ο Σύλλογος Βαρέως Καρδιο-πνευμονοπαθών και ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων Μεταμόσχευσης «Συνεχίζω» για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε στην έκδοση πορίσματος το οποίο απέστειλε στην υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που είχαν υποβάλει οι δύο φορείς «κατά το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2009, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο απέρριψε τα μοσχεύματα καρδιάς και πνεύμονα πέντε δοτών «λόγω αδυναμίας συγκρότησης ομάδας μεταμοσχεύσεων λόγω θερινών διακοπών».
Όπως αναφέρεται στο πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη «το Α καρδιοχειρουργικό τμήμα του Ωνασείου, στο οποίο έχει ενταχθεί η μονάδα μεταμοσχεύσεων καρδιάς-πνεύμονα, μοναδική στην Ελλάδα και την Κύπρο, βρισκόταν σε άδεια από 13 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2009. Επειδή δεν μπορούσε να συγκροτηθεί μεταμοσχευτική ομάδα, αποφασίστηκε η μη λήψη μοσχευμάτων, με συνέπεια να χαθούν για την Ελλάδα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις μοσχεύματα καρδιάς και πνεύμονα, εις βάρος της υγείας ή της ζωής των κατάλληλων δυνάμει ληπτών που ήταν καταγεγραμμένοι στη λίστα του Ωνασείου».
Επίσης προστίθεται ότι «το Ωνάσειο παραβίασε μία εκ των υποχρεώσεων-δεσμεύσεων που συνεπάγεται η χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας σε μονάδα μεταμοσχεύσεων: τη διάθεση σε ετοιμότητα ομάδας λήψης οργάνων για την ανά πάσα στιγμή αξιολόγηση και λήψη διαθέσιμων μοσχευμάτων».
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί δε ότι «ο ισχυρισμός του Ωνασείου ότι δεν διαταράχθηκε η συνεχής παρακολούθηση των μεταμοσχευθέντων και των προς μεταμόσχευση ασθενών δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωσή του να διαθέτει σε διαρκή ετοιμότητα ομάδα λήψης οργάνων και ομάδα μεταμοσχεύσεων».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι «η διοικητική έρευνα που διενήργησε ο γενικός διευθυντής του Ωνασείου δεν ασχολήθηκε με την απόφαση διακοπής λήψης μοσχευμάτων λόγω θερινών διακοπών. Περιορίστηκε να εξετάσει μόνο το διαδικαστικό μέρος». Η αρχή τονίζει δε ότι «τα μέτρα που δεσμεύτηκε να λάβει το Ωνάσειο για να μην επαναληφθούν "άλλες δυσλειτουργίες" είναι ασαφή και δεν εξειδικεύονται επαρκώς».
Υπογραμμίζεται τέλος στο πόρισμα ότι «ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δεν προέβη σε περαιτέρω διερεύνηση των δυσλειτουργιών της μονάδας μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου κατά την επίμαχη περίοδο, αρκούμενος να ζητήσει την αποστολή γραπτών σημειωμάτων σχετικά με την αιτία της απόρριψης των μοσχευμάτων. Επίσης, δεν ενημέρωσε σχετικά ούτε το υπουργείο, ενώ ανταποκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη».
Ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Ξενογιαννακοπούλου, να διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη δυσλειτουργία της μονάδας μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου και να μεριμνήσει για την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας σε όλα τα επίπεδα και κατά τις περιόδους διακοπών».

Επίσης, ο Συνήγορος, με αφορμή την καταγγελία, προτείνει:

1. Να εξειδικευτεί η αρμοδιότητα του ΕΟΜ να ελέγχει τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με το Ν.2737/1999. Στο πλαίσιο αυτό να κατοχυρωθεί η υποχρέωση έγγραφης αιτιολόγησης από τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων των απορριπτικών για διαθέσιμα μοσχεύματα αποφάσεων και να ελέγχεται η τήρησή της.

2. Να συγκεκριμενοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πλήρως ο συντονιστικός και υποβοηθητικός του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρόλος του ΕΟΜ αφενός με την αυστηρή τήρηση προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

3. Να ενισχυθεί η θεσμική επικοινωνία υπουργείου Υγείας-EOM και να ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διερεύνηση προβλημάτων που ανακύπτουν σχετικά με τη λειτουργία των Μονάδων Μεταμόσχευσης.

Πηγή: www.enet.gr

Related Posts :No comments: